O nasGospodarstwo pasieczne J.B. Hałajko liczy sobie prawie 100 rodzin pszczelich. Początki pasieki sięgają lat 70-tych XX wieku, kiedy to zostało zasiedlonych na ziemiach Warmii pierwszych pięc uli. Od początku istnienia, pasieka służy do pozyskiwania prawdziwego miodu z nieskazitelnych ziem Warmii. Wyjątkowość pasieki polega głównie na jej położeniu, kilkadziesiąt metrów od lasu, hektary pól uprawnych po drugiej stronie i z dala od ówczesnej cywilizacji. Teren ten głównie ma charakter rolniczny, walory przyrodnicze pozwalają na spokojną pracę pszczół jak i spokój ich gospodarzy. Z dala od infrastruktury miast, ruchliwych ulic. Brak przemysłu, czyste powietrze to dodatkowy atut regionu, na którym położona jest pasieka. Teren Ze stacjonujących tu uli pozwala na wybieranie miodu lipowego, rzepakowego, wielokwiatowego i spadziowego. W następnych latach planowane jest systematyczne powiększenie pasieki o kolejne rodziny pszczele. Reasumując, pszczoły dla nas to coś więcej, może być stylem życia, życiowym hobby lub sposobem na odpoczynek i ucieczkę od dnia codziennego.